přednáška
26.3.2020 od 19:00
Pod Širokými schody - Vodní zdroje Chrudim

Dobrodružství Argonautů • přednášky povede Tomáš Pavlík

Staré řecké mýty jsou nejen zajímavým svědectvím své doby, ale s jejich hrdiny se stále setkáváme také v současném světě. Můžeme se o tom přesvědčit v přednáškovém cyklu Dobrodružství Argonautů, který bude probíhat od začátku října do června příštího roku. Budeme doprovázet hrdiny tohoto mýtu na výpravě, která nás zavede i na nečekaná místa, jak naznačují názvy jednotlivých přednášek – „Argonauti a ...“: Velký třesk, druhá světová válka, sport, ptakoještěři, hudba, léčivé byliny atd. Jedna z přednášek bude věnována i tématu Argonauti a Chrudim.

Putování začalo ve čtvrtek 3. října 2019 v přednáškové síni Vodních zdrojů Chrudim.

Argonauti a ptakoještěři • čtvrtek 20. února v 19 hodin 

Argonauti a potkani • čtvrtek 27. února v 19 hodin 

Argonauti a podsvětí • čtvrtek 5. března v 19 hodin

Argonauti a zemětřesení • čtvrtek 12. března v 19 hodin

Argonauti a ptáci • čtvrtek 19. března v 19 hodin

Argonauti a radioaktivita • čtvrtek 26. března v 19 hodin