bohoslužba
21.4.2019 od 08:30
Chrudim

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

Zelený čtvrtek: památka ustanovení Večeře Páně, 18. dubna

V 18 hodin • mše svatá s obřadem umývání nohou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

Velký pátek: den smrti Pána Ježíše na kříži, 19. dubna

V 12 hodin • křížová cesta

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

V 15 hodin • velkopáteční obřady

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

Bílá sobota: velikonoční vigilie, 20. dubna

Ve 20 hodin • velikonoční vigilie, mše svatá

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

Neděle: Boží hod velikonoční, 21. dubna

V 8:30 hodin • mše svatá

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim

V 10:30 hodin • mše svatá

Kostel Vejvanovice

V 18 hodin • mše svatá        

Kostel svaté Kateřiny, Chrudim