výstava
16.9.2020 od 23:59
Chrudim

Muzeum barokních soch

Školní náměstí, Chrudim, 469 660 662, www.barokochrudim.cz

Muzeum barokních soch představuje město Chrudim jako významné mimopražské  centrum barokního sochařství. Expozice muzea je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi. Exponáty muzea, tvořené kamennými a dřevěnými plastikami špičkové kvality, reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Kolekci tvoří díla Jiřího Františka Pacáka, Ignáce Rohrbacha (působících v kraji až hluboko za polovinu 18. století).

KOUZELNÉ DÝNĚ • neděl 1. listopadu 2020 od 10 do 16 hodin • ukončení turistické sezóny 

 

Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

Pavel Šmíd • Nevěsta v červeném domě

www.vystavnisinchrudim.cz

Výstava bude otevřena do 18. října 2020.

Otevřeno: úterý – pátek 10–13 14-17 hodin | sobota, neděle 14-17 hodin

 

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, Chrudim, 469 620 330, info@muzeumcr.cz, www.muzeumcr.cz 
Návštěvní doba: Út–Ne 8.30–12, 12.30–17

Stálé expozice:

MOZAIKA Z DĚJIN REGIONU

PLAKÁTY ALFONSE MUCHY

Výstavy:

ARCHITEKT A PAMÁTKÁŘ FRANTIŠEK SCHMORANZ STARŠÍ A ROD SCHMORANZŮ ZE SLATIŇAN 

V roce 2020 proběhne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava připomínající tvorbu a dílo významného mimopražského architekta druhé poloviny 19. století, Františka Schmoranze staršího (1814–1902). Jeho rozsáhlé stavební aktivity, ať již se jednalo o novostavby či úpravy starších objektů, natrvalo změnily tvářnost řady (nejen) východočeských měst i drobných vesnických sídel. Architektuře a stavitelství se věnovali i jeho synové František mladší (1845–1892), Jan (1857–1899) a Gustav (1858–1930) a zejména v osobnosti Františka mladšího se věhlas rodu rozšířil nejen za hranice rodného regionu a Čech, ale i Evropy. Cílem konference je představit Františka Schmoranze staršího v kontextu dobových názorů na architektonickou tvorbu a ochranu památek a pokusit se ukázat na neudržitelnost některých zjednodušení, která v souvislosti s hodnocením jeho aktivit stále přetrvávají. Setkání zároveň vytvoří platformu pro připomenutí architektonické tvorby jeho synů Františka mladšího, Jana a Gustava ve světle aktuálních poznatků o jejich životě a odborné činnosti. Otevřeno do 31. ledna 2021

František Schmoranz st. (1814 – 1902) byl významným architektem a památkářem, který se svými pracemi zapsal do dějin české architektury. Ve třiceti letech se stal chrudimským městským architektem a později dokonce konzervátorem Chrudimského kraje. Rekonstrukce starších staveb realizoval v duchu dobového purismu usilujícího o obnovení tzv. čistého slohu a k novostavbám přistupoval skrze romantický historismus. Jeho historizující úpravy sice často neodrážely původní podobu staveb, leckdy ovšem objekty zachránily před úplnou zkázou.

VÍRA V UMĚNÍ – UMĚNÍ VE VÍŘE. VÝTVARNÁ KULTURA CHRUDIMSKA VE STŘEDOVĚKU.

Výstava je věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí. V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům, v 15. století po husitských válkách se stala také důležitým centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Soubor oltářních retáblů z období pozdního středověku, který se unikátně dochoval v Chrudimi, nemá v ostatních regionech Čech a Moravy obdoby. Vyniká vysokou výtvarnou kvalitou i specifickou ikonografickou náplní odrážející tehdejší liturgické potřeby. Tyto vzácné oltáře, některé z nich nově restaurované, budou na výstavě představeny v doprovodu souboru středověkých soch z regionu Chrudimska a blízkého okolí a vybraných památek uměleckého řemesla a archeologie. Výstava zprostředkuje publiku unikátní vhled do středověké kultury a přiblíží i náročný proces restaurování vzácných památek. Bude tak možno atraktivním způsobem nahlédnout „pod pokličku“ tvůrčího procesu a poznat dílenská specifika a technologie vzniku jednotlivých uměleckých děl.  Otevřeno do 31. ledna 2021.

VIKTORÍN KORNEL ZE VŠEHRD: chrudimský rodák, humanista a právník. Vernisáž 13. října v 16 hodin. Otevřeno od 13. října do 25. listopadu 2020. 

Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Posléze působil jako úředník u zemských desk. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury.

Komentovaná prohlídka výstavy Víra v umění, umění ve víře. Provádí autorka výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D., Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Sobota 10. října ve 13 hodin. Vstupné obvyklé

Zahájení výstavy Viktorin Kornel ze Všehrd a Chrudim spojená s přednáškou a představením stejnojmenné knížky z edice Chrudim. Přednáší autor publikace Mgr. David Richter, historik Regionálního muzea v Chrudimi.

Úterý 13. října v 16 hodin

Den archeologie – Putování za vodou ve městě s PhDr. Janem Musilem, archeologem Regionálního muzea v Chrudimi. Začátek u Regionálního muzea. 

Sobota 17. října v 9 hodin. Vstup volný. 

Kraj zve mládež do svých muzeí a galerie každý čtvrtek zdarma

Počínaje 3. zářím začne platit ve čtyřech krajských muzeích a v krajské galerii čtvrteční volný vstup pro mládež. Bude se týkat žáků, studentů a držitelů ISIC karty, nebo jiného dokladu, který prokazuje studium.

„V letošním roce některá města nebo kraje ve snaze nalákat návštěvníky zavedly volné vstupy do muzeí a galerií. My jsme se chtěli jít jinou cestou,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti i kulturu a o novém přístupu v rámci Pardubického kraje rozhodl. „Nechceme dále plošně omezovat rozpočty našich kulturních institucí, ale díváme se do budoucna. Rádi bychom, aby si vztah k historii a umění vytvořila zejména mladá generace. Proto jsme přistoupili k zavedení jednoho volného dne pro mládež, nakonec volba padla na čtvrtky. K tomu samozřejmě zůstávají v platnosti nejrůznější slevy pro rodiny, seniory, ZTP a podobně,“ dodal Línek.

Toto opatření bude platit pro Východočeské muzeum v Pardubicích, Regionální muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Regionální muzeum v Litomyšli a pro Východočeskou galerii od 1. září do odvolání.

 

 

Muzeum loutkářských kultur 

Břetislavova 74, 537 60 Chrudim, 469 620 310, puppets@puppets.cz, www.puppets.cz, www.facebook.com/mlk.cr

Otevírací doba: Po–Ne | 8,30–17,00

Ultrafialové retro

Luminiscenční divadlo Františka Tvrdka. Ponořte se do vzpomínek a nechte se fascinovat barvami, které odhalí jen tma. Vystoupejte na půdu Mydlářovského domu, kde je ukrytá i luminoherna motivovaná podmořským světem. Otevřeno do 9. ledna 2022

Hnízdo pro duši

Umělecká tvorba lidí s postižením. Poznejte barevný svět fantazie a tvořivosti, který pomáhá lidem s handicapem zapojit se do života. Otevřeno do 1. listopadu 2020.  

Magický svět loutek • Proměněná stálá expozice muzea

Stálá expozice MLK prošla na přelomu jara a léta velkou obměnou a vy se můžete těšit na novinky jako je např. pohádková studna, poslechový koutek, ukázka filmových loutek, interaktivní projekce zahraničních loutkových představení a další zajímavosti ze světa loutkářských kultur.

Akce

Divadelní představení

Koná se v rámci projektu Divadelní tvorba ve specifických skupinách

Dvě pohádky o zvířátkách • Hraje Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících JAMU Brno

Perpetuum mobile

Jeden den v životě dvou náruživých vědců hraje Divadlo VZHŮRU NOHAMA

Rezervace na představení nutná na tel.: 469 620 310 nebo v recepci muzea

Sobota 17. října 2020 v 15 a 16 hodin

Vstup volný

Duchůplné muzeum

Po nás ať přijde potopa! V muzeu se tentokrát ponoříte pod hladinu oceánů a proplujete podmořským světem plným neuvěřitelných a strašidelných bytostí. Již 8. ročník oblíbené halloweenské akce. Tentokrát je akce rozdělena na méně strašidelnou pro malé děti a děsuplnější verzi pro odvážné.

Pátek 23. října 2020 od 15 do 18 hodin pro malé / od 18 do 22 hodin pro odvážné

Vstupné: 120 Kč, skupinové vstupné pro 5 osob 500 Kč

Strašidelné muzeum

Muzeum loutek hluboko pod mořem. Prohlídka s pracovními listy a baterkami. Kdo nestihl Duchůplné muzeum, může prožít alespoň jeho méně strašidelnou verzi.

Sobota 24. října 2020 od 8.30 do 20 hodin

Vstupné obvyklé

Honza Pták

Byl jednou jeden Honza. Honza byl pták. Na jednoho ptáka docela velký příběh. Loutková pohádka o tom, kam až můžete dojít, když neumíte lítat. Dva vypravěči, jedna loutka, vozembouch a něco jako flašinet. Představení hraje Šimon Dohnálek a Daniel Horečný pod hlavičkou divadla Damúza a je vhodné pro děti od 5 let. Na představení navazuje krátká dílna.

Kapacita sálu je omezena, doporučujeme si rezervovat na tel.: 469 620 310 nebo v recepci MLK. Vstupenky z rezervací je třeba si zakoupit předem. Rezervace se ruší den před akcí.

Neděle 1. listopadu 2020 v 15 hodin

Cena za představení 80 Kč, s dílnou 100 Kč 

 

Galerie Art

Světlana a Luboš Jelínkovi, www.galerieart.cz, návštěvní doba: Po–Pá 14–17.30, So 9–11.30

Ota Janeček • Kresby, sochy

Otevřeno do 19. září

Michal Cihlář • sexshopy

Linoryt. Otevřeno do 4. listopadu. Výstavní síň

Markéta Kolářová • obrazy 

Otevřeno do 4 listopadu. Gotické sklepy

 

Vodní zdroje Chrudim

Vodní zdroje Chrudim, U Vodárny 138, www.geoparkzh.cz www.vz.cz

Maroko (fotografie M. Pilného)

Otevřeno: 2.9. – 30.10., pondělí až pátek 8–15 hodin

 

Jaroslav Koreček

Kolorované kresby Francouzských Alp

Výstava. Otevřeno ve foyer Divadla Karla Pippicha (1. patro) v době divadelních představení / koncertů.

 

Hudební festival Zlatá Pecka 2020

www.zpfestival.cz

Galerie La Femme – Cesta kolem světa

Vernisáž výstavy v sobotu 31. října v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. listopadu 2020.

Výstavní síň Chrudim v Divadle Karla Pippicha

Volný vstup

 

Turistické a informační centrum

Resselovo náměstí 1, Chrudim, 469 657 821, 773 993 333, www.navstevnik.cz

TROJROZMĚRNÝ MODEL MĚSTA v měřítku 1:500

Model je pojat jako soudobá veduta. To znamená, že zachycuje co možná nejpřesněji podobu města k dubnu 2015, kdy byly shromážděny podklady k jeho vzniku. Protože si autoři modelu z VIZarch studia uvědomují potenciální důležitost podobného díla pro budoucnost, kladli extrémní důraz na přesnost a věrnost realitě. Model je sice graficky abstrahován, geometricky však odpovídá realitě s přesností na deset centimetrů a je tak nejkomplexnějším zobrazením města v jeho historii.

 

Projekt Stolpersteine v Chrudimi

Kameny zmizelých, připomínky obětí nacistické zvůle 

Jednotlivé zastávky jsou: v Široké ulici před domem čp. 127, ve Svěchynově ulici před domem čp. 257, v Koželužské ulici před domem čp. 108, v ulici Čs. armády před domem čp. 213. 

Město Chrudim pokračuje v účtování s událostmi, které navždy poznamenaly tvář evropských měst. Položením dalších Kamenů zmizelých si připomeneme tragické osudy Židů a příslušníků dalších menšin, kteří během druhé světové války navždy zmizeli v nacistických koncentračních táborech. Symbolické umístění kamenů před konkrétními domy, v nichž oběti nacismu žily, připomene dnešním obyvatelům, že přímo zde, v místech jejich každodenních cest, někdo žil svůj obyčejný život, než se najednou stal „nepohodlným“. Jedná se o malou čtverhrannou dlaždici zakončenou mosaznou destičkou, která nese text Zde žil/a… s několika dalšími údaji o oběti. 

V současnosti nalezneme v ulicích Chrudimě na 32 takových upomínek. Bohužel tento výčet zmařených osudů není zdaleka u konce, Kamenů zmizelých bude v průběhu dalších let položeno kolem devadesáti.  Více informací v Chrudimském zpravodaji v číslech 6 (strana 3) a v čísle 7/8 (strana 10