akce, dílna, workshop
16.4.2019 od 09:00
Chrudim

Dny otevřených dveří v MŠ Dr. Jana Malíka

Vážení rodiče a malí kamarádi, kteří se chystáte do mateřské školy, posíláme vám pozdrav od dětí z naší školky a těšíme se, že si budeme společně hrát a spolupracovat. Zápis do mateřské školy se blíží, a tak vás chceme seznámit s tím, jak a co u nás děláme. Pracujeme s dětmi a v projektu podpory zdraví déle než 20 let. Hlavní prioritou našeho školního vzdělávacího programu s názvem Hledáme barevné cesty života je podpora životních návyků směřujících k prevenci nemocí, úrazů, ke znalosti hodnoty zdraví, k řešení problémů běžného života. Posilujeme duševní odolnost, rozvíjíme komunikaci a spolupráci prožitkovým způsobem. Děti vedeme kamarádským přístupem k samostatnosti, zdravému sebevědomí a sebeuplatnění v dětské skupině i ve vztahu k dospělým.

Děti zařazujeme do věkově smíšených tříd s možností umístění sourozenců i kamarádů ve stejné třídě. V průběhu školního roku připravujeme pro děti pestrý program, díky kterému se hravou formou seznamují s okolním světem a získávají potřebné vědomosti, dovednosti a návyky (viz www.msmalika.cz). V projektu Víme, co jíme máme např. každý měsíc jídla na přání dětí a společně odšťavňujeme nebo mixujeme ovoce, zeleninu.

V rámci environmentální výchovy pravidelně vyjíždíme na výlety do přírody. V zimním období využíváme infrasaunu k otužování a zvyšování imunity dětí. Pracujeme s interaktivní tabulí a systematicky připravujeme nejstarší předškoláky na snadný vstup do základní školy.

Odloučené pracoviště v Topoli je dvoutřídní, nedaleko přírodní rezervace Habrov, kterou využíváme k vycházkám a hrám v přírodě. Obě pracoviště školy mají rozlehlé zahrady, vybavené herními prvky, které poskytují dětem dostatek volného pohybu při pobytu venku a jsou využívány pro společná setkávání s rodiči při zahradních akcích a slavnostech.

Srdečně vás tedy zveme na dny otevřených dveří, které se budou konat v naší školce Dr. J. Malíka v Chrudimi i na odloučeném pracovišti v Topoli ve dnech 28. března a 2., 9., 16. a 25. dubna, vždy v dopoledních hodinách od 9 do 11 hodin.

Za kolektiv zaměstnanců Andrea Stodolová