akce, dílna, workshop
16.4.2019 od 09:30
Resselovo náměstí

Den Země s tématem Nevyhazujme to, aneb Vše lze využít.

Resselovo náměstí v úterý 16. dubna od 9.30 do 17.30 hodin.

Předběžný pódiový program:

zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků a předávání cen – Ukliďme svět a Nakrmte Hliníkožrouta, Libor Štumpf (LS Ahoj) Ekopohádka, Honza Petráš (Popleta) Ekokabaret, bubenické vystoupení s Vojtou Kudrnáčem, hudební vystoupení SAKO junior z Heřmanova Městce a hudební vystoupení kapely Cirkus blues. V rámci doprovodného programu oslav budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí výrobci místních a regionálních certifikovaných produktů nejen ze Železných hor, keramika, kované šperky, produkty z rakytníku, oříšky, včelí produkty, bylinné čaje, trdelník apod. Ke stanovištím se přijďte seznámit s aktivitami Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Ekocentra Palety, Momo Chrudim, o. p. s., Městských lesů Chrudim, Regionálního muzea v Chrudimi, DDM Chrudim, Zeleného domu Chrudim, Mama klubu Chrudim a dalších. Připraveny budou aktivity pro děti i dospělé, program bude zaměřen jak na české tradice, tak i na aktivity, které se vztahují k tématu předcházení vzniku odpadů.

Součástí osvětové kampaně Dne Země budou i následující akce:

Ukliďme svět – od 25. 3. do 12. 4. bude probíhat úklid různých lokalit ve městě. Přidat se může každý z vás. Bližší informace u Šárky Trunečkové na tel. 737 770 811 nebo na www.uklidmecesko.cz.

Divoká Jižní Afrika – od 28. 2. do 5. 5., přírodovědná výstava v Regionálním muzeu v Chrudimi, která návštěvníky zavede daleko, až na slunný africký kontinent.

Africká sobota – 30. 3. od 9.00 do 13.00 hod. Celé dopoledne se ponese v africkém rytmu, ochutnávka afrického čaje a kávy, tvořivé dílničky – možnost vyrobit si například hliněné korálky, malování na kameny, nejmenší účastníci si vytvoří zapichovátko se zvířátkem, papírovou žirafu nebo hada. Akci pořádá Regionální muzeum v Chrudimi.

Loučení se zimou a vynášení Morany s Mama klubem – 6. 4. v 10.00 hod., sraz u letního kina.

Krajina Československá a bohatství nejen ze života hmyzu – 9. 4. v 16.00 hod. Přednáška, kterou pořádá Zelený dům Chrudim, proběhne na římskokatolické faře Chrudim.

Vliv potravin na zdraví – 9. 4. od 17.00 do 20.00 hod., jedinečná přednáška v Mama klubu o vlivu potravin na naše zdraví, kterou vás provede Pavel Binko.

Vycházkové rozjímání Městským parkem – 24. 4. od 9.00 hod., sraz u budovy denního stacionáře, v případě nepříznivého počasí bude ve stacionáři probíhat promítání na téma Opylovači naší krajiny.

Otvírání studánek – 4. 5. od 14.00 do 17.00 hod. U rozhledny Báry bude v tento den zahájeno tradiční otvírání jarní studánky i sezóny v Rekreačních lesích Podhůra. Příchozí čeká pohádková lesní stezka a na závěr akce možnost opékání špekáčků na ohništi u rozhledny. Akci pořádají Městské lesy Chrudim, s. r. o., ve spolupráci s DDM Chrudim.

Podrobný program bude uveden na plakátech, fb a na webových stránkách města Chrudim v sekci Zdravé město a místní Agenda 21.

Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města a MA21