akce, dílna, workshop
16.4.2018 od 00:00
Chrudim

Ukliďme svět - ukliďme Česko!

Již k tradičním akcím, které jsou připravovány v rámci kampaně Dne Země, patří akce „Ukliďme svět“. Ve městě Chrudim má tato akce kořeny již od roku 2002. I přesto, že naše akce má již svou dlouholetou tradici, tak i v letošním roce jsme se připojili k národní kampani Ukliďme Česko. Obě akce mají totiž stejný cíl „ nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a zároveň vytvářet kladný vztah k našemu okolnímu životnímu prostředí“. Již staří Orientálci věděli, že sebedelší a namáhavější cesta začíná prvním krokem…

Letošní rok v Chrudimi podporuje tuto akci 22 organizací s více než 1300 dobrovolníky:

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim, DDM Chrudim, Klub Hnutí Brontosaurus, Mama klub Chrudim z.s., Mateřská škola Dr. Jana Malíka, Mateřská škola Na Valech, Mateřská škola Sv. Čecha, Mateřská škola U Stadionu, Mateřská škola Strojařů, Městské lesy Chrudim, Pirátská strana Pardubického kraje, Sbor dobrovolných hasičů Medlešice a Sbor dobrovolných hasičů Topol, Speciální základní škola Chrudim, Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Šance pro Tebe, z.s. (Lokalita Chrudim, Lokalita Hrochův Týnec, Lokalita Prachovice), Vodácké sdružení Kačeři, BOHEMIA- Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o, Chrudim, MŠ a ZŠ Na rovině, Zelený dům Chrudim, z.s. a ZO ČSOP 44/16  Klub ochránců SPR Habrov.        

Prostřednictvím webového portálu Ukliďme Česko se k akci přihlásili i další 4 dobrovolníci z řad veřejnosti.                      

Úklid některých černých skládek, ale i veřejných prostranství, okolí dětských hřišť, parků, školních zahrad, přilehlých prostor i lesa při akci Otevírání studánek, bude probíhat do 21. dubna.  Zájemci jsou zdarma vybaveni rukavicemi, igelitovými pytli a drobnými cenami. Odvoz sesbíraného odpadu zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s  r. o.

Akci připravuje město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21 s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s  r. o. , zapojenými organizacemi a dalšími dobrovolníky. 

Přehled jednotlivých organizátorů úklidu a zvolené termíny najdete zde.

Zde uvedený čas (v hodinách) je orientační - více informací na odkazu a u pořadatele. 

Plakát k akci zde.