výstava
12.7.2018 od 23:59
Chrudim

Chrudimská beseda & Fotoklub Chrudim

Chrudimská beseda, www.chrudimsobe.cz, www.chrudimdnes.cz, Široká 85, Chrudim, tel: 469 660 662

Fotoklub Chrudim, www.fotoklub.chrudim.cz, fotoklub.chrudim@tiscali.cz, tel: 774 812 876, 777 020 937, 

ARCHITEKTURA MĚSTA

Nesoutěžní výstava fotografií spojená s udělováním grantu s tematikou našeho města a života v něm.

Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2018 od Chrudimské besedy finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2018 dodá Chrudimské besedě 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20 x 30 cm.

Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu Chrudimské besedy ve výši 2100 Kč. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora.

Chrudimská beseda si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města.

Své snímky mohou zájemci zaslat nebo osobně předat do pátku 31. srpna 2018 na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim, tel. 469 660 662.

Vernisáž v sobotu 8. září ve 13 hodin

Vestibul Divadla Karla Pippicha