přednáška
10.10.2019 od 19:00
Pod Širokými schody - Vodní zdroje Chrudim

Dobrodružství Argonautů • přednášky povede Tomáš Pavlík

Staré řecké mýty jsou nejen zajímavým svědectvím své doby, ale s jejich hrdiny se stále setkáváme také v současném světě. Můžeme se o tom přesvědčit v přednáškovém cyklu Dobrodružství Argonautů, který bude probíhat od začátku října do června příštího roku. Budeme doprovázet hrdiny tohoto mýtu na výpravě, která nás zavede i na nečekaná místa, jak naznačují názvy jednotlivých přednášek – „Argonauti a ...“: Velký třesk, druhá světová válka, sport, ptakoještěři, hudba, léčivé byliny atd. Jedna z přednášek bude věnována i tématu Argonauti a Chrudim.

Putování začne ve čtvrtek 3. října v přednáškové síni Vodních zdrojů Chrudim.

Argonauti a antické mýty • Čtvrtek 3. října v 19 hodin

Argonauti a vesmír • Čtvrtek 10. října v 19 hodin

Argonauti a korýši • Čtvrtek 17. října v 19 hodin

Argonauti a rýžování zlata • Čtvrtek 24. října v 19 hodin

Argonauti a křížové výpravy • Čtvrtek 31. října v 19 hodin