jarmark
2.3.2019 od 09:00
Resselovo náměstí

Chrudimská beseda

Masopustní jarmark

Do průvodu maškar se můžete přidat i Vy a Vaše děti, stačí si doma vyrobit například papírovou čepici s barevnými střapci, přijít krátce před devátou hodinou k Muzeu a vyrazit spolu s námi za zábavou!

V sobotu 2. března projde centrem našeho města tradiční masopustní průvod vedený národopisným souborem Kohoutek. Průvod vyráží v 9 hodin od budovy chrudimského Muzea a prochází Širokou ulicí na Resselovo náměstí, kde je zakončen uprostřed řemeslného jarmarku.

Masopustní obchůzka v provedení národopisného souboru Kohoutek vychází z původní podoby tohoto obyčeje, která byla v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Účastní se jí starobylé masky Laufra, Holky, Turků, Židů, Kobyly, Slamáka a dalších.

JARMARK NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ • SOBOTA 2. BŘEZNA OD 9 DO 12 HODIN

Informace, přihlášky (stánky) na emailu beranova@chbeseda.cz, tel. číslo: 469 660 665.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE Z TÉTO AKCE BUDE POŘIZOVÁN FOTO A AUDIO ZÁZNAM, KTERÝ BUDE ZVEŘEJNĚN NA WEBU A NA FACEBOOKU.